Welcome

הורים יקרים, ההרשמה לשנת תשפ"ב 2021/22 – לראשונה – הרישום למעון יום לשנת הלימודים תשפ"ב מתבצעת ישירות באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. ניתן להירשם בקישור הבא: רישום מקוון באתר המשרד

See Below

תהליך הרישום יתאפשר ממחשב בלבד,
לא ניתן להירשום מטלפון נייד!

ברצוננו להרשם
לשנת הלימודים

תעודת זהות הורה

ת.ז הילד לרישום

תהליך הרישום מחייב תשלום דמי רישום בכרטיס אשראי*

.לחצו כאן לצפיה בסרטון הדרכה אודות תהליך הרישום
Registration Fee
דמי רישום
Document
אופן הרישום
Admissions Committee
ועדות קבלה
Massage
מסמכים דמי רישום ועדת קבלה
אם תחליטו לצאת ממערכת הרישום למעונות ויצו וטרם
סיימתם את תהליך הרישום, המידע שהזנתם לא יישמר