Welcome

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א 2020/21 הסתיימה. ההרשמה פתוחה כעת למעונות בהם נותרו מקומות פנויים. בכדי לבצע רישום, עליכם לפנות תחילה למנהלת המעון המבוקש ולוודא מולה כי יש מקומות פנויים בשכבת הגיל של ילדיכם ולקבל את אישורה לרישום.

See Below

התחל כאן את תהליך הרישום

ברצוננו להרשם
לשנת הלימודים

תעודת זהות הורה

ת.ז הילד לרישום

.לחצו כאן לצפיה בסרטון הדרכה אודות תהליך הרישום
Massage
ועדת קבלה מסמכים דמי רישום
.אנו שמחים שבחרתם להירשם למעונות ויצו :להלן מידע אודות דמי הרישום למעונות היום
יש להשלים את מילוי הבקשה במערכת המקוונת
ניתן להירשם ליותר ממעון אחד
עבור כל מעון יגבו דמי רישום
לאחר סיום הרישום, לא ניתן לשנות מעון, אך ניתן לבצע רישום למעונות ו/או לילדים נוספים
גובה דמי רישום הינו 133 ש”ח
במידה ותרצו לבטל את הרישום לאחר קבלה, לא יוחזרו דמי הרישום
דמי הרישום יוחזרו רק במקרים בהם הרישום למעון ידחה בוועדת קבלה
שימו לב, עד להסדרת דמי הרישום, תהליך הרישום אינו מושלם
אם תחליטו לצאת ממערכת הרישום למעונות ויצו וטרם
סיימתם את תהליך הרישום, המידע שהזנתם לא יישמר