תשלום לשנת הלימודים תש"פ - ויצו הדסים
לצורך ביצוע התשלום אנא הזינו את הפרטים הבאים:
אנא הזינו ת.ז./דרכון הורה
אנא הזינו ת.ז. ילד רשום
דואר אלקטרוני
שם מוסד חיובים זיכויים יתרה לחודש